Haftalık Ders Çizelgelerinde Yeni Düzenleme-Bölüm Seçmek Yok!

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği BASIN AÇIKLAMASI -21.07.2010 Milli Eğitim Bakanımız Sayın Nimet Çubukçu tarafından daha önce genel hatları ile kamuoyuna açıklanan Haftalık Ders Çizelgelerine ait yenilikler ve detayları aşağıdaki gibidir: Gelişmiş ülkelerdeki uygulamalar, akademik çevreler ve alandan gelen dönütler ile 15-16 Mart 2010 tarihinde yapılan Çalıştay sonucunda, ilköğretim ve ortaöğretim … [Read more…]