Vergi Usul Kanunu – 213 Sayılı Kanun

Vergi Usul Kanunu 1961 yılında yürürlüğe giren 213 numaralı kanundur. Vergilendirme, mükellefin ödevleri, değerleme, cezalar ve vergi davaları olarak beş bölümden oluşur. Yaşamımızın tüm alanındaki vergiler, vergi cezaları, vergi davalarını ilgilendiren kanundur. Devletin bazı internet sitelerinde açık bir şekilde yer verilmiştir. Usul sözcüğü hukuktaki diğer anlamlarından faklı bir şekilde kullanılmıştır. gelir daieresi başkanlığı’nın sitesinden buradan … [Read more…]